Bane-akkreditering for aktive syklister

Åpningstider

Aktive syklister

Dersom du er aktiv syklist med mer enn 10 fellesstarter (eller tilsvarende) bak deg de siste 12 mnd kan du, om du ønsker, gå direkte på et utvidet teknikk-kurs i stedet for å starte med introkurset.

NIVÅ 3: Utvidet teknikk-kurs

Det utvidede teknikk-kurset tar for seg manøvrering og plassering på bane, hvordan man kommuniserer med andre ryttere på banen, hvordan sykle i grupper og og hvordan plassere seg i felt.

En del av syklingen foregår på paceline.

Du lærer hvordan du effektivt og sikkert går fra forrest til bakerst på rekka.

Akselerasjoner, fartsøkninger og banesykling-terminologi er en del av kurset.

 

Kurs inkluderer alt nødvendig utstyr og instruksjon.

Bestått kurs gir rett til å delta på kurs nivå 4.

NIVÅ 4: Konkurranse-akkreditering

Vi anbefaler at man deltar jevnlig på åpne timer og terper på teknikk og kommunikasjon før man melder seg på det siste kurset i akkrediterings-stigen.

 

På kurset skal man demonstrere at man behersker sikkerhetsregler, manøvrering og kommunikasjon på et nivå som kreves i en konkurransesituasjon.

 

På kurset gjennomgås og simuleres konkurranseformer, og konkurranseregelverk gjennomgås.

 

Kurs inkluderer alt nødvendig utstyr og instruksjon.

 

Ved bestått nivå 4 utstedes nasjonalt akkrediteringsbevis for konkurranser på bane.

 

Avgift for utstedelse av akkrediteringsbevis tilkommer.