Sola Arena

Åpningstider

Lokalisering

 • 4-5  minutters kjøring fra Sola Flyplass
 • Samlokalisert med idrettspark og videregående skole
 • Flere hotell og andre overnattingsalternativer i nærheten
 • Et perfekt start- og stoppested for landeveisturer og -ritt

Når kan vi ta i bruk Sola Arena?

Mange lurer på når Sola Arena er klar for innrykk.

Første spadetak for Sola Arena ble tatt i juni 2018, og siden den gang har vi gledet oss voldsomt til å kunne ta det ferdige anlegget i bruk.

Alle som har kjørt forbi anlegget på Solasplitten kan se at fremdriften er på «oppløpssiden». Men fremdeles gjenstår det byggearbeid. Vi kjenner ennå ikke endelig dato for ferdig bygg.

Men det blir ferdig!  Alle utålmodige syklister, turnere og andre – hold ut! Det kommer en ny innendørssesong etter denne.

Fakta

 • UCI kategori 2-bane (250 meter)
 • Åpning forventet sommer 2021
 • Bruksareal 16.000 kvm
 • Velodrom, flerbruksbane og areal for apparatturn
 • Spinningsal, gruppetreningssal, styrkerom
 • Kafe, butikk og utstyrsutleie
 • Verksted
 • Sykkeloppbevaring

Sertifisering/kompetansebevis

Sykling på bane krever kunnskap og tekniske ferdigheter. Les mer under Akkreditering

Foreløpige nivåer:

 1. Nivå1 Banesykling i praksis
 2. Nivå2 Trygghet på velodromen
 3. Nivå3 Introduksjon til strukturert banesykling
 4. Nivå3 Full akkreditering

Intensivkurs blir satt opp for tilreisende