Sola Arena

Åpningstider

Lokalisering

 • 4-5  minutters kjøring fra Sola Flyplass
 • Samlokalisert med idrettspark og videregående skole
 • Flere hotell og andre overnattingsalternativer i nærheten
 • Et perfekt start- og stoppested for landeveisturer og -ritt.

Fakta

 • UCI kategori 2-bane (250 meter)
 • Åpning forventet høst 2020
 • Bruksareal 16.000 kvm
 • Velodrom, flerbruksbane og areal for apparatturn
 • Spinningsal, gruppetreningssal, styrkerom
 • Kafe, butikk og utstyrsutleie
 • Verksted
 • Sykkeloppbevaring

 

Et tilbud for alle

 • Både lokale og tilreisende klubber
 • Lag og grupper
 • Skole/utdanning (sykkellinjer)
 • Åpne timer og strukturerte timer -> Akkreditering
 • Bedrifter
 • Stevner (lokale, nasjonale, internasjonale)
 • Ren baneleie
 • Tilrettelegging for start/mål landeveisritt
 • Gruppetimer sykkel og styrketrening
 • Møter og kontorplasser
 • Samlingssted for Sykkel i regionen
 • Sykkelopplæring

Sertifisering/kompetansebevis

Sykling på bane krever kunnskap og tekniske ferdigheter. Les mer under Akkreditering

Foreløpige nivåer:

 1. Nivå1 Banesykling i praksis
 2. Nivå2 Trygghet på velodromen
 3. Nivå3 Introduksjon til strukturert banesykling
 4. Nivå3 Full akkreditering

Intensivkurs blir satt opp for tilreisende