Sola Arena

Åpningstider

Lokalisering

 • 4-5  minutters kjøring fra Sola Flyplass
 • Samlokalisert med idrettspark og videregående skole
 • Flere hotell og andre overnattingsalternativer i nærheten
 • Et perfekt start- og stoppested for landeveisturer og -ritt.

Fakta

 • UCI kategori 2-bane (250 meter)
 • Åpning forventet 1.halvår 2020
 • Bruksareal 16.000 kvm
 • Velodrom, flerbruksbane og areal for apparatturn
 • Spinningsal, gruppetreningssal, styrke-apparater
 • Kafe, butikk og utstyrsutleie
 • Verksted
 • Sykkeloppbevaring

Et tilbud for alle

 • Både lokale og tilreisende klubber
 • Lag og grupper
 • Skole/utdanning (sykkellinjer)
 • Åpne timer -> kompetansebevis
 • Bedrifter
 • Stevner (lokale, nasjonale, internasjonale)
 • Ren baneleie
 • Tilrettelegging for start/mål landeveisritt
 • Gruppetimer sykkel og styrketrening
 • Møter og kontorplasser

Sertifisering/kompetansebevis

Sykling på bane krever kunnskap og tekniske ferdigheter

Foreløpige nivåer:

 1. Introkurs (basics – en smaksprøve)
 2. Sykling i grupper – bestått kurs gir adgang til bane/åpne timer
 3. Konkurranseformer – tekniske ferdigheter
 4. Akkrediteringsbevis for løp/konkurranser

Intensivkurs blir satt opp for tilreisende