Søke Treningstid

Åpningstider

Idrettslag

Søke om treningstid?

Følgende kriterier gjelder for tildeling av treningstid til idrettslag og bedriftsidrett i Sola Arena:

– Lagene må være  registrert i Norges Idrettsforbund eller Bedriftsidrettskretsen.
– Lagene må tilhøre Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg kommune..

Lag som ikke oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, vil ikke få tildelt tid.

Søknadsskjema finner du her:
Velodrom
Flerbrukshall
Turnhall

Ferdig utfylt skjema skal sendes til idrettsrådet: leder@solaidrettsrad.no

Søknadsfrist 31.mai

NB: PDF kan åpnes i Word og redigeres der.

Husregler

Ordensregler i Sola Arena

  • Trening/arrangement skal kun foregå på tildelt område
  • Bruk rett utstyr på tildelt område og sjekk utstyrsreglement for Velodrom
  • Garderober som benyttes skal kostes og ryddes før dere går
  • Alt utstyr skal ryddes tilbake etter trening hver dag
  • Ta hensyn og bidra til at «ditt» område ser greit ut. Med tanke på snus, tyggegummi, brus og annet søppel.
  • Det er ikke lov å gå på velodromen
  • Alle områder som er benyttet under trening/ arrangement, skal ryddes opp. Må Sola Arena foreta opprydding på vegne av idrettslag, vil Sola Arena forbeholde seg retten til å sende ut faktura for dette arbeidet. (minimum 500,-) (dette gjelder f.eks. fjerning av tyggegummi, snus, matrester og utstyr.)
  • Vis hensyn til hverandre og andre brukere i arenaen.
  • Dersom område ikke blir brukt, står andre brukere fritt til å bruke det og en mister tildelt treningstid.