Velkommen

Åpningstider

Gjeldende Nasjonale regler og anbefalinger

Folkehallene forholder seg til de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer her.

Overordnede smitteverntiltak i Folkehallene

LANG ÅPNINGSTID

 • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet.

REGISTERING

 • Alle gjester registrerer sitt besøk og kontaktinfo ift. smittesporing. Ved evt. smittetilfelle, vil vi ha en umiddelbar oversikt over de enkelte besøkendes navn, dato, klokkeslett og telefonnummer.

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon finnes på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

DESINFISERING

 • Aktivitetsflater desinfiseres etter faste intervaller. Personlig utstyr som utleveres i Folkehallene, blir desinfisert før ny bruk.

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

KONTANTFRIE ANLEGG

 • Vi tar i mot kontanter, men oppfordrer sterkt betaling med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys, for å unngå smitte.

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og desinfiserer overflater og kommer med råd og beskjeder ift. avstand og smittevern.

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Sist revidert 18/08-21

Åpning Sola Arena

Vi gleder oss til åpning av Sola Arena august 2021! (Dato kommer)