Bane-akkreditering for banesyklister

Åpningstider

Akkreditering for bane-syklister

Dersom du allerede er aktiv banesyklist eller har fullført akkreditering på andre baner (f. eks Manchester, Derby eller Falun) er veien til akkreditering kort.

Ta kontakt direkte med akkreditering@folkehallene.no for å avtale akkreditering, dokumenter tidligere kurs evt erfaring fra konkurranser.
En bør minimum ha deltatt på 2 banesamlinger og evt NM.

 

For å få utstedt nasjonalt akkrediteringsbevis skal man demonstrere at man behersker sikkerhetsregler, manøvrering og kommunikasjon på et nivå som kreves i en konkurransesituasjon.

 

Lokale regler som gjelder for Sola Arena blir gjennomgått.

Det utstedes nasjonalt akkrediteringsbevis for konkurranser på bane eller A1-Akkreditering basert på innsendt dokumentasjon.

Avgift for utstedelse av akkrediteringsbevis tilkommer.