Bane-akkreditering for banesyklister

Åpningstider

Akkreditering for bane-syklister

Dersom du allerede er aktiv banesyklist er veien til akkreditering kort.

Ta kontakt direkte med sola@folkehallene.no for å avtale akkreditering, se innhold i sertifiseringen nedenfor.

 

For å få utstedt nasjonalt akkrediteringsbevis skal man demonstrere at man behersker sikkerhetsregler, manøvrering og kommunikasjon på et nivå som kreves i en konkurransesituasjon.

 

Lokale regler som gjelder for Sola Arena blir gjennomgått.

 

Det utstedes nasjonalt akkrediteringsbevis for konkurranser på bane.

 

Avgift for utstedelse av akkrediteringsbevis tilkommer.