Bane-akkreditering for banesyklister

Reserver tid med Folkekortet

Akkreditering for bane-syklister

Dersom du allerede er aktiv banesyklist eller har fullført akkreditering på andre baner (f. eks. Manchester, Derby eller Falun) er veien til akkreditering kort.

Fyll ut søknadsskjema under for å søke akkreditering.
Man bør ha gjennomført akkreditering på andre baner (f.eks Manchester, Derby, Falun) og/eller erfaring fra UCI ritt på bane, og dokumentere dette med resultatliste fra UCI sin hjemmeside. Man kan også få søknaden godkjent med deltagelse på NM/andre løp/samlinger. Hvert tilfelle blir vurdert individuelt. 

For å få utstedt nasjonalt akkrediteringsbevis skal man demonstrere at man behersker sikkerhetsregler, manøvrering og kommunikasjon på et nivå som kreves i en konkurransesituasjon.

 

Lokale regler som gjelder for Sola Arena blir gjennomgått.

På bakgrunn av tidligere erfaring kan det utstedes enten A1 eller A2 akkreditering.

Avgift for utstedelse av akkrediteringsbevis tilkommer.

Søknadsskjema